• ŚWIĄTECZNA PROMOCJA - 25% TANIEJ
  W promocji wybrane modele wanien w systemie THERAPYMIX taniej o 25% + zagłówek GRATIS !!!
 • ŚWIĄTECZNA PROMOCJA - 25% TANIEJ
  Wanna z hydromasażem ARALIA 160x75 i 170x75 w systemie THERAPYMIX - teraz 25% taniej + zagłówek GRATIS !!!
 • ŚWIĄTECZNA PROMOCJA - 25% TANIEJ
  Wanna z hydromasażem ELEKTRA 170x75, 170x70, 170x80 w systemie THERAPYMIX - teraz 25% taniej + zagłówek GRATIS !!!
 • ŚWIĄTECZNA PROMOCJA - 25% TANIEJ
  Wanna z hydromasażem VOICE Lewa / Prawa 150x95 w systemie THERAPYMIX - teraz 25% taniej + zagłówek GRATIS !!!
 • ŚWIĄTECZNA PROMOCJA - 25% TANIEJ
  Wanna z hydromasażem ALTO Lewa / Prawa 160x100 w systemie THERAPYMIX - teraz 25% taniej + zagłówek GRATIS !!!

Obsługa sterowania

NR

KLAWISZ

OPIS DZIAŁANIA

1

naciśnięcie włącza zasilanie panela, ponowne naciśnięcie wyłącza zasilanie panela; przytrzymanie przy wyłączonym panelu przez ok. 5 sek. do momentu zapalenia się diody „oświetlenia” wyłącza/włącza tryb automatycznego przepłukiwania/przedmuchiwania; ponowne naciśnięcie zachowuje ustawienie zmiany trybu; po upływie 30 min bez włączania żadnej funkcji panel wyłącza się automatycznie.

2

dioda świecąca na czerwono sygnalizuje zbyt niski poziom wody, dioda świecąca na zielono sygnalizuje wystarczający poziom wody; zbyt niski poziom wody uniemożliwia włączanie funkcji panela za wyjątkiem Bąbelków dla dzieci (dmuchawa powietrzna D) oraz RAINBOW SYSTEM

3

naciśnięcie włącza masaż wodny BODY SYSTEM (uruchamia pompę wodną P1) – maksymalne natężenie masażu, ponowne naciśnięcie wyłącza masaż; przy wyłączonym panelu przytrzymanie przez ok. 2 sek. włącza przepłukiwanie układu dysz – na wyświetlaczu pulsuje „11”

4

kolejne naciśnięcie zwiększa natężenie masażu BODY SYSTEM (podwyższa obroty pompy P1) / programowanie temperatury

5

kolejne naciśnięcie zmniejsza natężenie masażu BODY SYSTEM (obniża obroty pompy P1) / programowanie temperatury

6

naciśnięcie włącza zmienne działanie masażu BODY SYSTEM (przebieg obrotów pompy P1 od max do min), ponowne naciśnięcie wyłącza zmienne działanie masażu

7

naciśnięcie włącza masaż wodny HYDRO SYSTEM (uruchamia pompę wodną P2), ponowne naciśnięcie wyłącza masaż

8

naciśnięcie włącza masaż powietrzno-wodny TURBO SYSTEM (pompę wodną P1 + dmuchawę powietrzną D) – maksymalne natężenie masażu, ponowne naciśnięcie włącza masaż wodno – powietrzny THERAPY SYSTEM (pompy wodne P1+P2 + dmuchawę powietrzną D), kolejne naciśnięcie wyłącza masaż; przy niskim poziomie wody wyłącza/włącza Bąbelki dla dzieci/ przedmuchiwanie manualne

9

kolejne naciśnięcie zwiększa natężenie masażu TURBO SYSTEM/THERAPY SYSTEM (podnosi obroty dmuchawy powietrznej D)

10

kolejne naciśnięcie zmniejsza natężenie masażu TURBO SYSTEM/THERAPY SYSTEM (obniża obroty dmuchawy powietrznej D)

11

naciśnięcie włącza zmienne działanie masażu TURBO SYSTEM/THERAPY SYSTEM (przebieg obrotów dmuchawy powietrznej D od max do min), ponowne naciśnięcie wyłącza zmienne działanie masażu

12

naciśnięcie włącza pulsacyjne działanie masażu TURBO SYSTEM/THERAPY SYSTEM (pulsacja dmuchawy D – włączanie/wyłączenie co 5 sek.), ponowne naciśnięcie wyłącza pulsacyjne działanie masażu 

13

naciśnięcie włącza masaż powietrzny AIR SYSTEM (uruchamia dmuchawę powietrzną D) – maksymalne natężenie masażu, ponowne naciśnięcie wyłącza masaż; przy niskim poziomie wody włącza/wyłącza Bąbelki dla dzieci/ przedmuchiwanie manualne

14

kolejne naciśnięcie zwiększa natężenie masażu AIR SYSTEM (podnosi obroty dmuchawy powietrznej D)

15

kolejne naciśnięcie zmniejsza natężenie masażu AIR SYSTEM (obniża obroty dmuchawy powietrznej D)     

16

naciśnięcie włącza zmienne działanie masażu AIR SYSTEM (przebieg obrotów dmuchawy powietrznej D od max do min), ponowne naciśnięcie wyłącza zmienne
działanie masażu 

17

naciśnięcie włącza pulsacyjne działanie masażu AIR SYSTEM (pulsacja dmuchawy D – włączanie/wyłączenie co 5 sek.), ponowne naciśnięcie wyłącza pulsacyjne działanie masażu               

18

naciśnięcie włącza RAINBOW SYSTEM – chromoterapię (lub oświetlenie halogenowe - tylko w systemie OPTI); naciśnięcie włącza pierwszy program chromoterapii z automatyczną zmianą barwy świecenia, kolejne naciśnięcie przełącza programy lub włącza inną barwę światła; przytrzymanie 2 sek. wyłącza RAINBOW SYSTEM; zapalona dioda sygnalizuje włączenie oświetlenia lub sygnalizację zmiany trybu przepłukiwania/przedmuchiwania     

19

naciśnięcie uruchamia tryb programowania czasu masażu; przy wyłączonym panelu tryb ustawienia zegara, ponowne naciśnięcie zatwierdza ustawienie czasu (pole TIME pulsuje 10 razy pozostaje czas ostatnio wybrany); zapalona dioda sygnalizuje działanie timera

20

wyświetla czas do zakończenia masażu (co 1 min), podczas trybu programowania czasu masażu pulsuje i wyświetla programowany czas co 5 min (przy wyłączonym panelu TOPTRONIC – godzina zegara)

21

naciśnięcie uruchamia tryb programowania temperatury kąpieli (pole TEMP. pulsuje 10 razy – pozostanie ostatnio wybrana), ponowne naciśnięcie zatwierdza programowaną temperaturę; zapalona dioda sygnalizuje włączenie podgrzewacza wody; przy wyłączonym panelu przytrzymanie przez ok. 2 sek. uruchamia program dezynfekcji, kolejne naciśnięcie przerywa program dezynfekcji; pulsująca dioda oznacza brak płynu dezynfekcyjnego w zasobniku

22

wyświetla bieżący odczyt temperatury, podczas trybu programowania temperatury kąpieli pulsuje 10 razy, wyświetla programowaną temperaturę w OC (przy wyłączonym panelu TOPTRONIC – minuty zegara) pulsowanie „00” podczas trwania programu dezynfekcji sygnalizuje gotowość do wypuszczenia wody z wanny; przy przerwaniu programu dezynfekcji oznacza blokadę systemu do czasu spuszczenia wody z wanny lub powrotu do programu dezynfekcji; pulsujące „11” oznacza załączenie programu przepłukiwania układu dysz

23

naciśnięcie uruchamia tryb wyboru programu masażu „1... 7”lub programu dezynfekcji „0” (przy wyłączonym panelu). Na wyświetlaczu pojawia się program ostatnio wybrany

24

naciśnięcie uruchamia wybrany program, ponowne naciśnięcie przerywa program

25

wyświetla nr programu podczas jego trwania. Po wejściu w tryb programowania pulsuje 10 razy ostatnio wybrany nr programu / pulsowanie „0” na wyświetlaczu podczas trwania programu dezynfekcji sygnalizuje gotowość do wypuszczenia wody z wanny

26

aktywne przy programowaniu – naciśnięcie zmienia ustawienie:
programu masażu
czasu masażu
temperatury kąpieli
zegara (przy wyłączonym panelu TOPTRONIC)

27

naciśnięcie włącza ozonator, ponowne naciśnięcie wyłącza ozonator, zapalona dioda sygnalizuje włączenie ozonatora; włączenie ozonatora jest możliwe jedynie przy
włączonym odpowiednim masażu;  

28

dioda świecąca na czerwono – brak płynu dezynfekcyjnego w zasobniku, dioda świecąca na zielono – wystarczająca ilość płynu dezynfekcyjnego; uruchomienie programu dezynfekcji jest możliwe jedynie wtedy, gdy dioda pali się na zielono; pulsująca czerwona dioda przypomina o braku płynu dezynfekcyjnego w zasobniku