• ŚWIĄTECZNA PROMOCJA - 25% TANIEJ
  W promocji wybrane modele wanien w systemie THERAPYMIX taniej o 25% + zagłówek GRATIS !!!
 • ŚWIĄTECZNA PROMOCJA - 25% TANIEJ
  Wanna z hydromasażem ARALIA 160x75 i 170x75 w systemie THERAPYMIX - teraz 25% taniej + zagłówek GRATIS !!!
 • ŚWIĄTECZNA PROMOCJA - 25% TANIEJ
  Wanna z hydromasażem ELEKTRA 170x75, 170x70, 170x80 w systemie THERAPYMIX - teraz 25% taniej + zagłówek GRATIS !!!
 • ŚWIĄTECZNA PROMOCJA - 25% TANIEJ
  Wanna z hydromasażem VOICE Lewa / Prawa 150x95 w systemie THERAPYMIX - teraz 25% taniej + zagłówek GRATIS !!!
 • ŚWIĄTECZNA PROMOCJA - 25% TANIEJ
  Wanna z hydromasażem ALTO Lewa / Prawa 160x100 w systemie THERAPYMIX - teraz 25% taniej + zagłówek GRATIS !!!

Warunki gwarancji

PRODUKT POWIERZCHNIA AKRYLOWA POZOSTAŁE ELEMENTY
Wanna akrylowa 20 lat 3 lata
Wanna z hydromasażem 20 lat 2 lub 3 lata*
Inne   2 lata
montaż przez autoryzowanego instalatora Hydro Top Sp. z o.o. 

Wanna z hydromasażem

 • Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży i może zostać wydłużony do 36 miesięcy na podstawie oddzielnej umowy i autoryzowanego montażu.
 • Gwarancją objęta jest wanna wraz z systemem masażu i jego podzespołami.
 • W okresie gwarancji wady i usterki produktu będą bezpłatnie usuwane przez Producenta w terminie 30 dni od daty wpłynięcia pisemnego zgłoszenia.
 • Po upływie okresu gwarancji Producent zapewnia odpłatny serwis pogwarancyjny i dostępność części zamiennych lub ich zamienników.

Gwarancją nie są objęte:
– uszkodzenia mechaniczne, termiczne i chemiczne Produktu oraz wywołane nimi skutki,
– wszelkie uszkodzenia Produktu będące skutkiem działań niezgodnych z Instrukcją Obsługi i Montażu,
– uszkodzenia powstałe na skutek nieprawidłowości parametrów oraz uszkodzeniami w sieci energetycznej,
– części szklane oraz elementy świetlne,

 • Wszelkie wady i nieprawidłowości w działaniu Produktu winny być niezwłocznie zgłoszone do Producenta lub Punktu Sprzedaży.
 • Karta gwarancyjna jest ważna na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jedynie wraz z dokumentem sprzedaży.
 • Montaż elektryczny Produktu może być wykonany jedynie przez osoby uprawnione. Gwarancja jest ważna wraz Kartą Podłączenia Elektrycznego. Brak danych w Karcie Podłączenia Elektrycznego jest równoznaczny z utratą gwarancji.
 • Uprawnionymi do dokonywania napraw lub ingerencji w sytem Produktu są wyłącznie osoby autoryzowane przez Producenta.
 • Koszty Serwisu Producenta wynikające ze zgłoszeń reklamacyjnych nie znajdujących potwierdzenia w rzeczywistych wadach bądź usterkach Produktu, a wynikające z nie zaznajomienia się z Instrukcją Obsługi i Montażu ponosi Nabywca.
 • Producent nie wydaje duplikatu Karty Gwarancyjnej.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną mają zastosowania obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.

UWAGA! Nie uzupełniona Karta Gwarancyjna lub wypełniona niewłaściwie, zawierająca poprawki i skreślenia jest nieważna.